DOKUMENTY DO POBRANIA

Statut Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna

PDF

Regulamin Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna

PDF

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna (załącznik nr 1)


Deklaracja członkowska-członek wspierający-Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna (załącznik nr 2)


Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna (załącznik nr 3)

PDF

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna (załącznik nr 4)

PDF

Umowa licencyjna na korzystanie z utworów udostępnionych Stowarzyszeniu Płocka Grupa Fotograficzna (załącznik nr 5)

PDF