Fotograficzna Majówka na filmowo
12.05.2014
Spacer fotograficzny w 3. rocznicę śmierci kpt. Marka Szufy
15.06.2014

Pierwsze Walne Sprawozdawcze za nami!

6tego czerwca br, w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna, podsumowujące działalność w 2013 roku.

W Zebraniu uczestniczyła wymagana prawem większość Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia oraz kilku Członków Sympatyków. Przewodniczącym Zebrania został wybrany Członek Zarządu Marek Jeznach.

Na Zebraniu Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna.

Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez zebranych Członków. Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium. Podczas dyskusji Członkowie omówili dotychczasową działalność oraz wybrane zagadnienia projektów będących w toku i planowanych na rok 2014.

Pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna fot. Arek Gmurczyk

Pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna
fot. Arek Gmurczyk

Dodaj komentarz