VII Spacer Fotograficzny Pamięci kpt. Marka Szufy
03.07.2018
Reportaż Juliena Bryana
07.10.2018

 

Na posiedzeniu Zarządu, które odbyło się pod koniec maja, zapadła m.in. decyzja o zmianie statusu członków sympatyków na członków zwyczajnych. Niewtajemniczonych informujemy, że członek zwyczajny ma prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Nasi nowi członkowie zwyczajni to:

Dominika Anna Bębenista
Krystyna Falkowska
Piotr Gzylewski
Monika Górska
Łukasz Jaskólski
Sławomir Kowalczyk
Waldemar Robak

Gratulujemy!

 

Dodaj komentarz