VIII Spacer Fotograficzny Pamięci kpt. Marka Szufy