Zdjęcia Łukasza Jaskólskiego, członka Płockiej Grupy Fotograficznej

wykonane podczas noworocznego pleneru w ZOO