Dołącz do Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna i twórz z nami historię!
30.04.2013
Pomóżmy Alankowi już w DZIEŃ DZIECKA!
28.05.2013

„To był Maj…” – weź udział w naszym konkursie fotograficznym !

Płocka Grupa Fotograficzna ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym
pt. „To był Maj…”.

Maj, jak żaden inny miesiąc w kalendarzu, dostarcza nam moc kolorowych doznań – po zimie i szarym przedwiośniu rusza feeria barw, wszędzie zalewa nas morze zieleni… Ale nie tylko – Maj to także początek koncertów plenerowych, rodzinnych grillów, festynów itp.
Dla każdego z nas, fotografów, maj kojarzy się z czymś innym. Raz może to być pole żółtego rzepaku, innym razem grupka staruszek
na nabożeństwie majowym. Dla jeszcze innych będzie to matura, kasztany, gwałtowne burze…

Uchwyciłeś ciekawe kadry ? Chcesz się z nami podzielić ?
Przyślij do nas trzy zdjęcia w formie cyfrowej, a atrakcyjne nagrody mogą być Twoje !
Szczegóły w Regulaminie poniżej.

Adres email konkursowy: pgfplock@gmail.com

 

nagrodypgf-3-2

gadzetypgf-1

gadzetypgf-2

 

 

Ruszyło głosowanie na najlepsze zdjęcie konkursu, szczegóły pod adresem na forum : 

http://forum.pgfplock.pl/viewtopic.php?f=45&t=4310

Wybieramy 3 zdjęcia spośród 35 nadesłanych prac. Głosowanie potrwa tydzień, po czym ogłosimy zwycięzców.

Regulamin konkursu „To był Maj…”

1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna, zwane dalej PGF bądź Organizatorem.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
4. W konkursie nie mogę brać udziału członkowie Zarządu Płockiej Grupy Fotograficznej oraz członkowie ich
najbliższych rodzin.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Tematyka konkursu dotyczy hasła „To był Maj…” – zdjęcia winne być wykonane od dnia 1 maja 2013 do 30 maja 2013 roku.
7. Nagrody rzeczowe przyznawane w Konkursie :
– miejsce pierwsze i drugie : Album „Mazowieckie Pejzaże”, ufundowany przez firmę IGR z Płocka.
– miejsca od 3 do 5 : gadżety firmowe Płockiej Grupy Fotograficznej.
PGF zastrzega sobie prawo do wyróżnienia poszczególnych prac niezależnie od miejsce 1-5, także z nagrodami ufundowanymi
przez inne podmioty.
8. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej
9. Parametry techniczne przesyłanych zdjęć :
– zdjęcia w formacie JPG, o dłuższym boku 1600px,
– nazwa pliku powinna zawierać się w formacie Imię_Nazwisko_Nrkolejny np. Jan_Kowalski_001, Jan_Kowalski_002,
– zdjęcia nie mogą zawierać znaku wodnego autora – imię i nazwisko zostanie do wiadomości PGF.
10. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanych fotografii.
Oświadcza ponadto, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac oraz opublikowanie Jego
imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem w środkach masowego przekazu.
PGF nie rości sobie pełnych praw autorskich do nadesłanych prac, jedynie w celu publikacji i promocji konkursu.
Każdą zmianę praw autorskich do nadesłanych prac należy bezzwłocznie zgłosić do PGF.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Organizatorem – PGF.
11. Prace konkursowe wg wymagań z punktu 7 należy przesłać do dnia 1 czerwca 2013 roku na adres email : pgfplock@gmail.com.
W tytule należy wpisać „Konkurs majowy”.
12. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
13. PGF ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu i o wątpliwej jakości (za duża kompresja itp).
14. Nadesłane prace zostaną opublikowane na forum PGF w konkursowym temacie, gdzie każdy z zarejestrowanych użytkowników będzie mógł
oddać głos na wybrane przez siebie zdjęcie. Głosowanie zaplanowano na 7 dni i będzie miało charakter decydujący przy wyborze wygranych.
15. Werdykt Jury zostanie ogłoszony najpóźniej dzień po zakończeniu głosowania.
16. PGF zastrzega sobie prawo do zmiany wyników głosowania w przypadku wszelkich niejasności oraz wykrycia niezgodności z Regulaminem nawet
po zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników.
17. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.2007r. Dz.U. nr 133, poz.833 z późniejszymi zmianami).
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.

[Marcin Szadkowski]

Dodaj komentarz