Plan działań Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna na rok 2018