Marcowe spotkanie PGF
14.05.2019
Czerwcowe spotkanie PGF
14.06.2019

12 kwietnia odbyło się spotkanie, które poprowadził mgr inż. Piotr Gryszpanowicz – absolwent i wykładowca na Politechnice Warszawskiej, w latach 2011-2012 dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, projektant oraz inspektor branży drogowej. Laureat nagrody Modernizacja Roku 2010 za projekt Rewitalizacji Wzgórza Tumskiego. Autor artykułów popularnonaukowych oraz książek, takich jak „Leksykon nazw płockich ulic”, „Płockie mosty na Wiśle” i „Dumni z Płocka”.
Pan Piotr opowiedział nam o kulisach powstawania jego książek oraz przedstawi zdjęcia obrazujące dawny Płock. Będą to fotografie które udało mu się zgromadzić prowadząc kwerendy w polskich jak i zagranicznych archiwach. Wiele z nich nie było jak dotąd publikowanych.

Konkurs korespondował z tematem spotkania i nosił tytuł: „Przemijanie”.

I miejsce – Waldemar Robak

II miejsce – ex aequo Arkadiusz Pytlas i Waldemar Robak

III miejsce – ex aequo Ewa Ablewska i Waldemar Robak

Poniżej relacja ze spotkania

Dodaj komentarz